Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:34 25/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2017, từ 25/09/2017 đến 01/10/2017 )

- Họp tổ văn phòng.

-  Tuyên truyền bệnh phong

- Tiếp tục thu thẻ bảo hiểm y tế bãi ngang của học sinh (Thẻ Phôtô)

- Đóng BHTN học sinh đợt 1.

- Lập kế hoạch tuyên truyền dich bệnh theo công văn.

- Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra công tác y tế trường học (ngày 29/09/2017)

- Kế hoạch lao động tuần 6:

 Thứ 2,ngày 25/09/2017:  - Lớp 9/3 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày 26/09/2017:- Lớp 7/3(Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 27/09/2017: - Lớp 6/3 (Lúc 13h30)

                          + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 29/09/2017: - Lớp 8/1 (Lúc 7h30)

                          +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác