Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:40 31/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 3 năm 2020, từ 13/01/2020 đến 19/01/2020 )

- Họp tổ văn phòng.

- Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp, kiểm tra vệ sinh môi trường.

- Sơ kết tổ.

- Họp phụ huynh cuối học kỳ I

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

Kế Hoạch Lao Động Tuần 22: (Từ ngày 13/01 đến 18/01/2020)

Thứ 2, ngày 13/01/2020

- Lớp 9/3 (Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 3, ngày 14/01/2020

- Lớp 6/3 (Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 4, ngày 15/01/2020

- Lớp 7/4(Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi.

Thứ 5, ngày 16/01/2020

- Lớp 7/4 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 6,ngày 17/01/2020

- Lớp 7/3 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Các tin khác