Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:37 05/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 47 năm 2020, từ 16/11/2020 đến 22/11/2020 )

- Họp tổ văn phòng.

- Tuyên truyền vận động học sinh tham gia BHYT.

- Báo có tổng số học sinh tham gia BHYT

- Dọn vệ sinh sau lụt học sinh toàn trường.

Các tin khác