Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 07:22 05/10/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2015, từ 28/09/2015 đến 04/10/2015 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tháng 10/2015.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Triển khai kế hoạch tuyên truền bệnh phong.

- Lập kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết.

- Hội nghị công đoàn – Đại hội chi đoàn.

- Liên hệ trạm y tế phun hóa chất phòng chống dịch SXH

Các tin khác