Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 15:34 02/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2016, từ 26/12/2016 đến 01/01/2017 )

- Phục vụ thi học kỳ I.

- Tổng hợp tình hình sử dụng thuốc, làm báo cáo tháng 12/2016.

- Tiến hành kiểm kê thuốc và tài sản y tế, làm báo cáo sơ kết học kỳ I

Các tin khác