Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 13:14 07/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2020, từ 04/05/2020 đến 10/05/2020 )

- Đo thân nhiệt, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh.

- Họp tổ văn phòng.

- Họp hội đồng sư phạm.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp, kiểm tra vệ sinh môi trường.

-Tuyên truyền kiến thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

- Tiến hành cân đo, tính chỉ số BMI học sinh học kỳ II.

Kế Hoạch Lao Động Tuần 

Thứ 2, ngày 04/05/2020

- Lớp 6/1, 9/3 (Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 3, ngày 05/05/2020

- Lớp 8/4(Lúc 7h30)(Tổ 1,2)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 4, ngày 06/05/2020

- Lớp 7/2 (Lúc 7h30) (Tổ 3,4)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi.

Thứ 5, ngày 07/05/2020

- Lớp 7/2 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 6,ngày 08/05/2020

- Lớp 7/3 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Các tin khác