Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:42 04/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017 )

- Họp tổ văn phòng, họp hội đồng sư phạm trường.

- Mua bổ sung thuốc dụng cụ y tế đầu năm.

- Lập danh sách GV tham gia BHTN.

- Liên hệ BHXH thanh toán tiền BHYT thu tạm thời ba tháng 1,2,3 của đầu năm 2017

- Khai giảng năm học mới 2017

- Kế hoạch lao động tuần 3:

 Thứ 2,ngày 04/09/2017:

- Lớp 9/3, 9/4: (Lúc 13h30)

                         + Công việc: Cắt cỏ xung quanh khuôn viên trường

                         + Dụng cụ: Nam: Đem liềm

                        Nữ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

- Lớp 6/3 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày 05/09/2017:

            - Lớp 6/4(Lúc 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 06/09/2017:

- Lớp 7/3 (Lúc 7h30)

                         + Công việc: Trồng hoa.

                         +  Dụng cụ: Hoa 10 giờ, hoa lan đất (ít nhất mỗi em 10 cây, càng                                                nhiều càng tốt)

Thứ 6,ngày 08/09/2017

- Lớp 8/3(Lúc 7h30)

                          +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác