Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:42 04/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017 )

- Họp tổ văn phòng, họp hội đồng sư phạm trường.

- Mua bổ sung thuốc dụng cụ y tế đầu năm.

- Lập danh sách GV tham gia BHTN.

- Liên hệ BHXH thanh toán tiền BHYT thu tạm thời ba tháng 1,2,3 của đầu năm 2017

- Khai giảng năm học mới 2017

- Kế hoạch lao động tuần 3:

 Thứ 2,ngày 04/09/2017:

- Lớp 9/3, 9/4: (Lúc 13h30)

                         + Công việc: Cắt cỏ xung quanh khuôn viên trường

                         + Dụng cụ: Nam: Đem liềm

                        Nữ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

- Lớp 6/3 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày 05/09/2017:

            - Lớp 6/4(Lúc 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 06/09/2017:

- Lớp 7/3 (Lúc 7h30)

                         + Công việc: Trồng hoa.

                         +  Dụng cụ: Hoa 10 giờ, hoa lan đất (ít nhất mỗi em 10 cây, càng                                                nhiều càng tốt)

Thứ 6,ngày 08/09/2017

- Lớp 8/3(Lúc 7h30)

                          +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác