Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:30 06/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 8 năm 2018, từ 19/02/2018 đến 25/02/2018 )

- Nghỉ tết âm lịch.

- Tuyên truyền kiến thức phòng chống bệnh thủy đậu, quai bị cho GV, NV.

- Kế hoạch lao động tuần 27:

Thứ 4,ngày 21/02/2018: - Lớp 6/2  (Lúc 13h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 23/02/2018: - Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác