Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:54 19/08/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2018, từ 20/08/2018 đến 26/08/2018 )

- Họp tổ văn phòng.

- Lên kế hoạch năm học 2018-2019, kế hoạch tháng 08/2018, kế hoạch tuần.

- Lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm học 2018-2019.

- Lập kế hoạch tuyên truyền phòng chống bệnh Phong

- Lập các biểu mẫu theo dõi về công tác y tế theo thông tư số 13/2016 

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Kế hoạch lao động tuần 1:

          Thứ 2,ngày 20/08/2018:      + Lớp 6/3 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

.         Thứ 3,ngày 21/08/2018:      + Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4,ngày 22/08/2018:       + Lớp 9/1 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6,ngày 24/08/2018:      + Lớp 7/1 (Lúc7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

 

Các tin khác