Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 16:39 13/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2018, từ 05/11/2018 đến 11/11/2018 )

- Họp tổ văn phòng.

- Chuẩn bị nội dung Ngoại khóa giáo dục SKSS, phòng chống HIV/AIDS

- Thông kết quả khám sức khỏe học sinh khối 6 cho phụ huynh học sinh.

- Tuyên truyền kiến thức phòng chống HIV/AIDS.

- Kế hoạch lao động tuần 12:

 Thứ 2,ngày 05/11/2018:

            - Lớp 8/2 (Lúc 8h)

                         +  Công việc: Cắt cỏ bồn hoa.

                         +  Dụng cụ: Liềm (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

   - Lớp 9/1 (Lúc 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 Thứ 3,ngày 06/11/2018:

            - Lớp 7/1(Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 7/11/2018:

- Lớp 9/2 (Lúc 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 5,ngày 08/11/2018:

- Lớp 7/2 (Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 09/11/2018:

- Lớp 6/2 (Lúc 13h30)

                          +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác