Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:37 20/08/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2019, từ 19/08/2019 đến 25/08/2019 )

- Họp tổ văn phòng.

- Lên kế hoạch năm học 2019 -2020, kế hoạch tháng 08/2019, kế hoạch tuần.

- Lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm học 2019-2020.

- Lập các biểu mẫu theo dõi về công tác y tế theo thông tư số 13/2016 

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Kế hoạch lao động tuần 1:

          Thứ 2,ngày 19/08/2019:   - Lớp 6/3 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

                                                -Lớp 9/2, 9/3

                                                + Công việc: chuyển bàn ghế

.         Thứ 3,ngày 20/08/2019:      + Lớp 8/3 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4,ngày 21/08/2019:       + Lớp 9/1 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6,ngày 23/08/2019:      + Lớp 7/3 (Lúc7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

Các tin khác