Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:09 10/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2018, từ 10/09/2018 đến 16/09/2018 )

- Họp tổ văn phòng, theo dỏi lao động.

- Nộp danh sách giáo viên tham gia BHTN tại PGD.

- Đi mua bổ sung thuốc và dụng cụ y tế đầu năm.

-  Xây dựng KH tuyên truyền Tật khúc xạ học đường, bệnh Cong vẹo cột sống.

- Kế hoạch lao động tuần 4:

 Thứ 2,ngày 10/09/2018:

            - Lớp 9/3 (Lúc 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 Thứ 3,ngày 11/09/2018:

            - Lớp 8/1 (Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 12/09/2018:

            - Lớp 7/3 (Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 14/09/2018:

          - Lớp 7/4 (Lúc 7h30)

                          +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác