In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 37 Năm 2018
(tuần 37 năm 2018, từ 10/09/2018 đến 16/09/2018)

- Họp tổ văn phòng, theo dỏi lao động.

- Nộp danh sách giáo viên tham gia BHTN tại PGD.

- Đi mua bổ sung thuốc và dụng cụ y tế đầu năm.

-  Xây dựng KH tuyên truyền Tật khúc xạ học đường, bệnh Cong vẹo cột sống.

- Kế hoạch lao động tuần 4:

 Thứ 2,ngày 10/09/2018:

            - Lớp 9/3 (Lúc 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 Thứ 3,ngày 11/09/2018:

            - Lớp 8/1 (Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 12/09/2018:

            - Lớp 7/3 (Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 14/09/2018:

          - Lớp 7/4 (Lúc 7h30)

                          +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)