Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:43 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 2 năm 2016, từ 11/01/2016 đến 17/01/2016 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tổng hợp danh sách khám mắt học sinh.

- Lên dự  trù mua bổ sung thuốc và dụng cụ y tế học kỳ II.