Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:54 02/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 4 năm 2015, từ 19/01/2015 đến 25/01/2015 )

 - Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tuyên truyền chiến dịch tiêm sởi - rubella.

- Chiều 20/01/2015 đi giao ban y tế trường học tại TTYT học đường.

- Đưa HS đi tiêm sởi - rubella.

Các tin khác