Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:24 02/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2014, từ 24/11/2014 đến 30/11/2014 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tuyên truyền phòng chống bệnh HIV/AIDS.

- Chuẩn bi nội dung ngoại khóa phòng chống ma túy, HIV/AIDS, các TNXH trong trường học.

- Chiều 25/11/2014 đi giao ban y tế trường học tại TTYT học đường.

- Ngày 28/11/2014 tiếp đoàn thanh tra liên ngành về kiểm tra.

Các tin khác