Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:47 02/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2017, từ 02/10/2017 đến 08/10/2017 )

- Họp tổ văn phòng.

- Lập kế hoạch khám sức khỏe ban đầu cho học sinh khối 6.

- Làm sổ theo dỏi sức khỏe học sinh khối 6.

- Tổng hợp danh sách học sinh có  bảo hiểm y tế bãi ngang.

- Tham gia đại hội công đoàn trường.

- Kế hoạch lao động tuần 7:

 Thứ 2,ngày 02/10/2017:  - Lớp 9/4 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày  03/10/2017:- Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 04/10/2017: - Lớp 6/4(Lúc 13h30)

                          + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 06/10/2017: - Lớp 9/ 1 (Lúc 13h30)

                          +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 

Các tin khác