Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:40 06/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 50
( Tuần 36 năm 2019, từ 02/09/2019 đến 08/09/2019 )

- Họp tổ văn phòng.

- Phân công lao động vệ sinh trường lớp, chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Khai giảng năm học mới 2019-2020

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Kế hoạch lao động tuần 3:

  Thứ 3,ngày 03/09/2019:  

* Buổi sáng:

- Lớp 8/1: (Lúc 7h30)

+ Công việc: Cắt cỏ xung quanh khuôn viên trường

+ Dụng cụ: Đem liềm

- Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

+ Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

+ Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

* Buổi chiều:

- Lớp 9/1 (Lúc 13h30)

+ Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

+ Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

- Lớp 9/2: (Lúc 13h30)

+ Công việc: Cắt cỏ xung quanh khuôn viên trường

+ Dụng cụ: Đem liềm

  Thứ 4,ngày 04/09/2019:  

 * Buổi sáng:

- Lớp 8/4: (Lúc 7h30)

       + Công việc: Cắt cỏ xung quanh khuôn viên trường

       + Dụng cụ: Đem liềm

- Lớp 7/4 (Lúc 7h30)

       + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

       + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

* Buổi chiều:

- Lớp 6/1 (Lúc 13h30)

       + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

       + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

- Lớp 9/3: (Lúc 13h30)

       + Công việc: Cắt cỏ xung quanh khuôn viên trường

       + Dụng cụ: Đem liềm

  Thứ 6,ngày 06/09/2019:      + Lớp 8/3 (Lúc7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

Các tin khác