Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:40 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 53 năm 2015, từ 28/12/2015 đến 03/01/2016 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tổ chức ngoại khóa SKSS-VTN, phong chống HIV/AIDS tại nhà văn hóa xã Quảng Thành.

- Tổ chức khám mắt cho chọ sinh.

- Sơ kết tổ.

- Tiến hành kiểm kê thuốc và dụng cụ y tế hoc kỳ I.

- Tiến hành thu BHYT học sinh.

Các tin khác