Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 16:26 10/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2017, từ 09/10/2017 đến 15/10/2017 )

- Họp tổ văn phòng.

- Phối hợp với trạm y tế xã Quảng Thành khám sức khỏe ban đầu cho học sinh khối 6.

- Tổng hợp danh sách học sinh có  bảo hiểm y tế bãi ngang.

- Tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng.

- Tiến hành cân đo học sinh khối 7.

- Kế hoạch lao động tuần 8:

Thứ 2,ngày 09/10/2017:  - Lớp 9/4 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày  10/10/2017:- Lớp 8/3 (Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 11/10/2017: - Lớp 8/4 (Lúc 7h30)

                          + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 13/10/2017: - Lớp 9/ 1 (Lúc 13h30)

                          +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác