Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:09 26/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 13 năm 2018, từ 26/03/2018 đến 01/04/2018 )

- Họp tổ văn phòng.

- Tuyên truyền  phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho HS toàn trường.

- Tiến hành cân đo học sinh khối 8, tính chỉ số BMI.

- Kế hoạch lao động tuần 32:

Thứ 2,ngày 26/03/2018:  - Lớp 9/4 (Lúc 13h30) (Học sinh vắng đi lại)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày 27/03/2018:- Lớp 7/1 (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 28/03/2018: - Lớp 8/4 (Lúc 7h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 29/03/2018: - Lớp 6/2 (Lúc 13h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 30/03/2018: - Lớp 6/3 (Lúc 7h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 

Các tin khác