Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:11 09/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2019, từ 16/09/2019 đến 22/09/2019 )

- Họp tổ văn phòng.

- Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Tuyên truyền kiến thức phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

- Đi mua bổ sung thuốc, dụng cụ y tế và một số vật dụng cần thiết phụ vụ công tác y tế  đầu năm

- Lên  kế hoạch tuyên truyền bệnh sâu răng cho học sinh.

- Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Kế hoạch lao động tuần 5:

        Thứ 2,ngày 16/09/2019:   - Lớp 9/4 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

.         Thứ 3,ngày 17/09/2019: -  Lớp 7/1(Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường, nhổ cỏ.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4,ngày 18/09/2019: -  Lớp 7/2 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường, nhổ cỏ.

                                                   + Dụng cụ: Chổi, liềm.

         Thứ 6,ngày 20/09/2019: -  Lớp 8/4 (Lúc7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

          Thứ 7,ngày 21/09/2019: -  Lớp 7/3, 7/4 (Lúc7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

Các tin khác