Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:30 06/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 9 năm 2018, từ 26/02/2018 đến 04/03/2018 )

 - Họp tổ văn phòng.

- Tuyên truyền kiến thức phòng chống bệnh thủy đậu, quai bị cho HS toàn trường.

- Họp hội đồng sư phạm trường.

- Kế hoạch lao động tuần 28:

Thứ 2,ngày 26/02/2018:  - Lớp 9/3 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày 27/02/2018:- Lớp 7/2  (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 28/02/2018: - Lớp 8/4 (Lúc 7h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

                                         - Lớp 7/1: chuyển phòng kho.

                                         - Nam lớp 9/2, 6/3: Trồng cây dương.

Thứ 6,ngày 02/03/2018: - Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

                                        - Nam lớp 9/1: trồng cây dương.

Các tin khác