Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 15:37 29/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2018, từ 29/10/2018 đến 04/11/2018 )

- Họp tổ văn phòng.

- Tiếp tục tiến hành cân đo, tính chỉ số BMI

- Tuyên truyền bệnh sốt xuất huyết, bệnh Tay chân miêng.

- Liên hệ trạm y tế ngày khám sức khỏe cho học sinh khối 6.

- Kế hoạch lao động tuần 11:

 Thứ 2,ngày 29/10/2018:

            - Lớp 9/4 (Lúc 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 Thứ 3,ngày 30/10/2018:

            - Lớp 8/3(Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 31/10/2018:

- Lớp 6/4 (Lúc 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 02/10/2018:

- Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

                          +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác