Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:06 17/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2017, từ 16/10/2017 đến 22/10/2017 )

- Họp tổ văn phòng.

- Tham gia ngoại khóa thu gom, phân loại và xử lý rác sinh hoạt theo 3T.

- Tổng hợp kết quả khám sức khỏe học sinh khối 6,

- Thanh lý hợp đồng khám sức khỏe với trạm y tế xã.

- Tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng.

- Tiến hành cân đo học sinh khối 6, tính chỉ số BMI.

- Kế hoạch lao động tuần 9:

Thứ 2,ngày 16/10/2017:  - Lớp 8/3 (Lúc 7h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày  17/10/2017:- Lớp 7/4  (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

:                    - Lớp 8/1 (Lúc 7h30)

                     + Công việc: Cắt cỏ xung quanh khuôn viên trường

                     + Dụng cụ: Nam: Đem liềm

                                        Nữ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 18/10/2017: - Lớp 9/2 (Lúc 13h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 20/10/2017: - Lớp 7/3 (Lúc 7h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác