Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 13:07 07/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 15 năm 2020, từ 06/04/2020 đến 12/04/2020 )

- Trực phòng chống dich Covid-19.

- Làm vê sinh phòng làm việc.

- Tổng vê sinh môi trường, phòng học, phòng chức năng.

Các tin khác