Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:38 05/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 49 năm 2020, từ 30/11/2020 đến 06/12/2020 )

- Họp tổ văn phòng.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT.

- Báo có tổng số học sinh tham gia BHYT(PGD, BHXH huyện)

- Đón đoàn ktra công tác y tế.

- Kế hoạch lao động tuần 13:

          Thứ 2, ngày 30/11/2020:    Lớp 9/1 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

.         Thứ 3, ngày 01/12/2020:  Lớp 9/2 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4, ngày 02/12/2020:    Lớp 7/2 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6, ngày 04/12/2020:    Lớp 8/2 (Lúc7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

Các tin khác