Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:02 26/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 11 năm 2018, từ 12/03/2018 đến 18/03/2018 )

 - Họp tổ văn phòng.

- Tuyên truyền  phòng chống bệnh lao cho HS toàn trường.

- Tiếp tục cân đo học sinh khối 7, tính chỉ số BMI.

- Kế hoạch lao động tuần 30:

Thứ 2,ngày 12/03/2018:  - Nữ lớp 9/4 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày 13/03/2018:- Lớp 7/3   (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 14/03/2018: - Lớp 8/1 (Lúc 7h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 16/03/2018: - Lớp 8/3 (Lúc 7h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác