Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 12:15 15/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 4 năm 2017, từ 23/01/2017 đến 29/01/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch tổng vệ sinh trước khi nghỉ tết âm lịch HS khối 6, 9.

- Nhận và phát thẻ BHYT học sinh với hạn thẻ 03 tháng đầu năm 2017

- Sơ kết trường.

- Nghỉ tết âm lịch.

Các tin khác