Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:40 05/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 51 năm 2020, từ 14/12/2020 đến 20/12/2020 )

Tuần 15: 14/12- 18/12/2020:

- Họp tổ văn phòng.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT.

- Nhập phần mềm giao dịch điện tử BHYT học sinh.

- Kế hoạch lao động tuần 15:

          Thứ 2, ngày 14/12/2020:    Lớp 6/2 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

.         Thứ 3, ngày 15/12/2020:  Lớp 9/4 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4, ngày 16/12/2020:    Lớp 7/4 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6, ngày 18/12/2020:    Lớp 8/4 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

Các tin khác