Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 19:48 02/09/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2019:

1. Số lượng 

- Tiếp tục duy trì 100% số lượng hiện có.

- Vận động một số HS nghỉ học đến trường.

- Nắm chắc các đối tượng có nguy cơ bỏ học báo GVCN, BGH để có giải pháp kịp thời huy động hs đến lớp..

2. Dạy và học 

- Thực hiện chương trình các tuần: 3; 4; 5; 6.

- Khai giảng năm học 2019 - 2020 : thứ năm ngày 05/09/2019.

- Ổn định nề nếp dạy và học.

- Tham gia và tổ chức các Hội nghị, Đại hội đầu năm học.

- Thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ.

- Hoàn thành đầy đủ hồ sơ cá nhân, tập thể.

- Triển khai, xây dựng chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo KHKT.

- Xây dựng giáo án dạy học theo chủ đề Toán Đại số 7.

- Tiếp tục kế hoạch BD - HSG các bộ môn. 

- Thực hiện kế hoạch công tác điều tra phổ cập.

- Tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ ( nếu có)

Các tin khác