Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 10:21 09/04/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

KẾ HOẠCH THÁNG 4 

1. Số lượng 

- Tiếp tục duy trì 100% số lượng hiện có.

- Tăng cường vận động HS nghỉ học đến trường.

- Quan tâm giúp đỡ HS yếu kém tránh nguy cơ bỏ học vì học yếu, không thích học.

2. Dạy và học 

- Thực hiện chương trình các tuần từ 30 -> 34.

- Triển khai đề cương ôn tập HK2 cho HS.

- Tăng cường phụ đạo HS yếu kém qua tiết dạy và các tiết tự chọn.

- Tiếp tục công tác bồi dưỡng HSG đến hết tuần 34.

- Chuẩn bị cho HS tham gia Hội thi Tin học trẻ cấp Tỉnh.

- Hoàn thành chương trình HK2 đến hết tuần 33.

- Thực hiện các tiết ôn tập có hiệu quả giúp HS nắm vững KT chuẩn bị KTHK2 đạt kết quả tốt.

- Hoàn thành các cột điểm KTTX và KTĐK.

- KTHK2 môn Tin theo TKB.

- Kiểm tra hồ sơ GV cuối năm.

- Rà soát các chỉ tiêu năm học để hoàn thành trong tháng 4.

- Đánh giá thu hoạch BDTX giáo viên năm học 2016 - 2017.

3. Các công tác khác 

- HS khối 8 thi nghề.

- Tham gia tổ chức Hội thảo công tác chủ nhiệm lớp.

Các tin khác