Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 11:28 01/09/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014

1. Trả phép hè: 01.8.2013.

2. Phân công chức danh, nhiệm vụ các bộ phận trong nhà trường.

3. Tập trung học sinh, biên chế lớp học, phân công chuyên môn đầu năm.

4. Xây dựng, hoàn thành kế hoạch năm học: cá nhân, lớp chủ nhiệm, tổ, trường.

5. Thực hiện dạy và học tuần 1 từ 15.8.2013.

6. Huy đọng số lượng, ổn định nề nếp dạy và học.

7. Khảo sát chất lượng đầu năm các môn: toán, văn, tiếng anh.

8. Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học.

9. Sắp xếp ttoor chức các phòng bộ môn, thiết bị dạy học.

10. Rà soát, tu sửa, sử dụng TBDH, đề xuất mua bổ sung các TBDH còn thiếu và hư hỏng.

11. Chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất, tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học 2013 - 2014.

Các tin khác