Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:15 30/01/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

1. Số lượng:

- Tiếp tục duy trì đảm bảo số lượng 100% hiện có.

- Tăng cường kiểm tra, nắm bắt kịp thời số lượng, hạn chế học sinh nghỉ học, bỏ tiết sau thi HK I

2. Dạt và học:

- Hoàn tất điểm thi, các báo cáo cho HK I.

- Thực hgiện chương trình tuần 19; 20; 21.

- Thực hiện chương trình HK II bắt đầu từ 08/01/2018.

-Tăng cương công tác bồi dưỡng HSG chuẩn bị tham dự kỳ thi HSG cấp huyện vào cuối tháng.

- Triển khai các chuyên đề đã tập huấn cho GV.

- Tuyển chọn và thực hiện bồi dưỡng HSG khối 7 các môn Toán, MTCT.

- Sơ kết HK I : lớp, tổ chuyên môn.

- Họp PHHS giữa năm học.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ của HKII 

Các tin khác