Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:22 10/01/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

KẾ HOẠCH THÁNG I.2015

1. Số lượng:

- Tiếp tục duy trì số lượng hiện có.

- Nắm chắc đối tượng HS có nguy cơ bỏ học, đặc biệt là trong thời kì cao điểm hàng năm để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

2. Dạy và học:

- Tiếp tục hoàn thành công tác coi và chấm KTHKI theo phân công.

- Vào điểm các sổ điểm, nộp các thống kê: điểm KTHKI, chất lượng hai mặt lớp chủ nhiệm.

- Sơ kết HKI: Lớp, Tổ CM theo kế hoạch.

- Thực hiện chương trình HKII từ ngày 12.1.2015.

- Tiếp tục bồi dưỡng và hướng dẫn HS tham dự kì thi HSG cấp huyện ngày 29.1.

- Ra đề thi đề xuất HSG Huyện nộp trường.

- Khảo sát đội tuyển HSG trường các bộ môn.

- Tập huấn dạy học và KTĐG theo năng lực tại phòng GD & ĐT.

- Bồi dưỡng GV chuẩn bị tham gia Hội thi GVDG cấp huyện.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch BDTX năm học 2014 - 2015.

- Tham gia cùng Đoàn đánh giá ngoài KĐCL Trường của Phòng GD.

Các tin khác