Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:11 03/03/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

KẾ HOẠCH THÁNG 3.2015 

1. Số lượng 

- Tiếp tục duy trì 100% số lượng hiện có.

- Vận động 1HS lớp 9.1 nghỉ học đến lớp.

2. Dạy và học 

- Thực hiện chương trình các tuần: 7; 8; 9; 10.

- Thực hiện các tiết kiểm tra một tiết chung đề: Hình 7, Đại 8. 

- Cập nhật thông tin thường xuyên, đúng tiến độ trên trang Web của trường.

- Xây dựng đội tuyển HSG các bộ môn mới: Toán 7, MTCT 8, Tin 8. Tiếp tục duy trì bồi dưỡng các đội tuyển HSG đã hoàn thiện.

- Kiểm tra hồ sơ GV tháng 3.

- Kiểm tra TD đợt 2: 2 GV.

- Dự giờ thăm lớp theo kế hoạch cá nhân nâng cao chuyên môn, chất lượng dạy và học.

- Thực hiện kế hoạch thao giảng chuyên đề tháng 3: 4 tiết.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng ĐDDH theo công văn của Phòng GD & ĐT.

- Tham gia hiệu quả diễn đàn " Trường học kết nối "

- Hoàn thành BDTX - nội dung 1.

HĐ - GDNGLL

- Phát động và tham gia phong trào thi đua chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngày giải phóng Thừa Thiên Huế.

- Tham gia tọa đàm kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8.3.

- Tham gia cuộc thi " Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam "

Các tin khác