Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:54 09/03/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

KẾ HOẠCH THÁNG 3

1. Số lượng:

- Tiếp tục duy trì 100% số lượng hiện có.

- Tăng cường kiểm tra vắng, trễ. Vận động HS nghỉ học đến trường.

2. Dạy và học:

- Thực hiện chương trình các tuần 6,5 => 10,5.

- Tham gia Hội thi GVDG cấp Tỉnh lần VII.

- Thành lập đội tuyển HSG Toán 7, tiếp tục bồi dưỡng HSG Toán 8 - Lý 8.

- Kiểm tra dạy và học:

   + Tăng cường dự giờ, thăm lớp.

   + Thao giảng, KTTD, KTCĐ theo kế hoạch.

   + Kiểm tra hồ sơ GV định kì.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Soạn đề cương, ra đề KTHKII đề xuất nộp trường.

- Thực hiện KT định kì chung đề theo PPCT.

- Xét SK-CTKT tại tổ.

- Đánh giá BDTX nội dung 3.

3. Hoạt động GDNGLL:
- Tham gia tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3.

- Tổ chức Hội Trại 26.3.

- Phối kết hợp các lực lượng GD trong và ngoài nhà trường xây dựng nề nếp dạy và học nâng cao chất lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Các tin khác