Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:40 06/04/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

KẾ HOẠCH THÁNG 4 - 2015 

1. Số lượng 

- Có biện pháp duy trì số lượng hiện có hiệu quả hơn.

- Vận động HS nghỉ học đến lớp.

- GVCN nắm chắc chuyên cần của HS, tránh nguy cơ bỏ học.

2. Dạy và học 

- Thực hiện chương trình các tuần: 11, 12, 13, 14.

- Rà soát chương trình, có kế hoạch dạy bù đảm bảo chương trình chung chuẩn bị KTHK II.

- Triển khai đề cương ôn tập HK2 các bộ môn cho HS.

- Ra và nộp đề KTHK2 đề xuất.

- Thao giảng, dự giờ hoàn thành chỉ tiêu năm học.

- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG.

- Kiểm tra một tiết chung đề: Hình 9, Hình 8, Số 6, Hình 6.

- Tham gia sinh hoạt CM cụm.

- Hoàn thành các cột điểm KTTX theo đúng quy chế.

- Cập nhật điểm, lịch báo giảng kịp thời, chính xác.

- Kiểm tra hồ sơ GV cuối năm.

- Tham gia tích cực "Trường học kết nối"

- Tăng cường phụ đạo HS yếu, kém trong các giờ học tự chọn.

3. HĐGD - NGLL

- Hoàn thành BDTX năm học 2014 - 2015.

- Tham gia, tổ chức ngoại khóa: Tìm hiểu lịch sử địa phương.

- Tham gia các phong trào do các đoàn thể trong nhà trường phát động.

Các tin khác