Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 16 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:40 06/04/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

KẾ HOẠCH THÁNG 4 - 2015 

1. Số lượng 

- Có biện pháp duy trì số lượng hiện có hiệu quả hơn.

- Vận động HS nghỉ học đến lớp.

- GVCN nắm chắc chuyên cần của HS, tránh nguy cơ bỏ học.

2. Dạy và học 

- Thực hiện chương trình các tuần: 11, 12, 13, 14.

- Rà soát chương trình, có kế hoạch dạy bù đảm bảo chương trình chung chuẩn bị KTHK II.

- Triển khai đề cương ôn tập HK2 các bộ môn cho HS.

- Ra và nộp đề KTHK2 đề xuất.

- Thao giảng, dự giờ hoàn thành chỉ tiêu năm học.

- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG.

- Kiểm tra một tiết chung đề: Hình 9, Hình 8, Số 6, Hình 6.

- Tham gia sinh hoạt CM cụm.

- Hoàn thành các cột điểm KTTX theo đúng quy chế.

- Cập nhật điểm, lịch báo giảng kịp thời, chính xác.

- Kiểm tra hồ sơ GV cuối năm.

- Tham gia tích cực "Trường học kết nối"

- Tăng cường phụ đạo HS yếu, kém trong các giờ học tự chọn.

3. HĐGD - NGLL

- Hoàn thành BDTX năm học 2014 - 2015.

- Tham gia, tổ chức ngoại khóa: Tìm hiểu lịch sử địa phương.

- Tham gia các phong trào do các đoàn thể trong nhà trường phát động.

Các tin khác