Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:53 04/09/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

KẾ HOẠCH THÁNG 9.2015 

1. Số lượng:

- Đảm bảo 100% số lượng hiện có.

- Nắm chắc đối tượng HS học yếu, có nguy cơ bỏ học để động viên kịp thời.

- Kiểm tra nghiêm túc các trường hợp bỏ tiết, nghỉ học không phép.

2. Dạy và học: 

- Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2015 - 2016 vào ngày 05.9.2015.

- Thực hiện chương trình các tuần 3-4-5-6.

- Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học.

- Hoàn thành đầy đủ các loại hồ sơ quy định.

- Tăng cươbngf sử dụng TBDH và ƯDCNTT trong dạy học.

- Tăng cường KT bài cũ, chuẩn bị bài ở nhà của HS để xây dựng nề nếp học tập.

- Tổ chức thao giảng, dự giờ theo quy trình thực hiện.

- Xây dựng và triển khai quy trình thực hiện nhiệm vụ năm học theo quy trình của Phòng GD và Trường.

- Sắp xếp TBDH bộ môn HKI.

- Rà soát, đề xuất kế hoạch mua sắm TBDH bổ sung.

3. HĐ - NGLL:

- Tham gia và tổ chức các hội nghị, đại hội đầu năm của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

- Tiển khai BDTX năm học 2015 - 2016.

Các tin khác