Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:55 05/07/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

KẾ HOẠCH THÁNG 7

1. Tiếp tục coi và chấm kiểm tra học kỳ II theo phân công chuyên môn.

2. GV thực hiện cập nhật điểm kiểm tra HK2, điểm trung bình các môn theo đúng chương trình, rà soát các cột kiểm tra đảm bảo giảm tái theo CV 1113 PGD.

3. GV báo cáo điểm kiểm tra, chất lượng bộ môn đảm bảo chính xác, đúng thời gian.

4 Vào điểm số điểm và học bạ.

5. Thực hiện các biểu mẫu đánh giá cuối năm, đánh giá chuẩn GV năm học 2019-2020.

6. Tổng kết tổ chuyên môn.

7. Tổng kết năm học 2019 - 2020

Các tin khác