Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 18:26 09/04/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2020

-  Tiếp tục nghỉ học phòng dịch covid - 19 từ 01/4 đến 12/4

-  GV bộ môn Toán 9 theo dõi, giúp đỡ giải quyết thắc mắc của học sinh khi học sinh cần giúp đỡ.

-  Thực hiện đảm bảo chương trình dạy - học khi có lịch đi học trở lại.

-  GVBM, GV dạy bồi dưỡng tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học qua các phương tiện thông tin.

-  TTCM, GVBM nghiên cứu công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung, giảm tải chương trình HKII 2019 - 2020 của BGD. và hoàn thành kế hoạch dạy học các khối lớp.

- GVBM thực hiện soạn bài và hướng dẫn học sinh học qua internet, giải quyết thắc mắc cho hs, theo dõi số lượng học sinh tham gia học trực tuyến tất cả các khối lớp.

-  Tham gia trực trường theo phân công của BGH nnhaf trường.

-  Tiếp tục tự học kế hoạch BDTX nội dung 3.

Các tin khác