Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:49 22/08/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

Kế hoạch công tác tháng 8/2018:

- Trả phép hè 2018 - 01/08.

- Huy động số lượng HS đầu năm học.

- Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè đầu năm học: ngày 6 và 7 tháng 8 tại Trung tâm văn hóa xã Quảng Thành.

- Ôn tập và kiểm tra xét lên lớp (Thầy Thiện, C Nhân).

- Xây dựng kế hoạch năm học: cá nhân, lớp chủ nhiệm, tổ.

- Thực hiện chương trình tuần 1 năm học 2018 - 2019: 20/08/2018.

- Chọn đề tài cho cuộc thi sáng tạo KHKT.( đề tài là gì, dự trù kinh phí bao nhiêu,thời gian thực hiện).

- Phân công chuyên môn - TKB đợt 1 từ 20/08.

- Xây dựng và ổn định nề nếp dạy và học.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HSG các bộ môn.

Các tin khác