Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:12 20/08/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

KẾ HOẠCH THÁNG 8.2015 

- Trả phép hè 2015 vào ngày 01.8.

- Tham gia các lớp tập huấn.

- Dạy ôn tập và tổ chức thi lên lớp cho HS từ 04 - 08.8 (T.Hòa, T. Cường, T. Sơn)

- GVCN nhận lớp, tổ chức sinh hoạt đầu năm từ 03 - 14.8

- Tham gia lớp dồi dưỡng chính trị đầu năm học 2015 - 2016 ngày 15 - 16.8 tại hội trường UBND xã Quảng Thành.

- Phân công chuyên môn, thực hiện dạy và học chính thức tuần 1 từ 17.8

- Nhận và hoàn thành phần đầu hồ sơ sổ sách.

- Thuyên chuyển, điều động GV.

- Phân công mhiệm vụ, cơ cấu tổ chức nhà trường trong năm học mới.

- Xây dựng kế hoạch năm học: cá nhân, lớp, tổ.

- Hội nghị phụ huynh đầu năm học.

- Tiếp tục vận động HS đang còn nghỉ học đến trường.

- Bồi dưỡng HSG giải toán bằng MTCT.

Các tin khác