Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:07 16/03/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

                  KẾ HOẠCH THÁNG 03/2020:

- Học sinh tiếp tục được nghỉ học  để phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện đảm bảo chương trình dạy - học khi có lịch đi học trở lại.

- Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi; động viên học sinh tiếp tục tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi qua các kênh thông tin.

- Thực hiện trực trường theo phân công.

- Cô Nhân, thầy Quý: tham gia họp Hội đồng KĐCL trường.

-  Tham gia công tác  vệ sinh, công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo phân công của nhà trường.

- Phân công ra đề cương và đề KTHKII đề xuất nộp tại E mail tổ .

- Kiểm tra  hồ sơ GV tháng 3.

- Thực hiện các nội dung BDTX năm học.

Các tin khác