Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:01 30/09/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

KẾ HOẠCH THÁNG 10 

1. Số lượng 

- Tiếp tục duy trì 100% số lượng hiện có.

- Nắm chắc đối tượng HS có nguy cơ bỏ học để vận động, động viên HS tích cực đến trường.

2. Dạy và học 

- Thực hiện chương trình các tuần 7-8-9-10.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Kiểm tra nề nếp dạy và học nâng cao chất lượng.

- Triển khai thực hiện đề tài: Đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

- Tham gia coi thi Giải toán bằng MTCT cấp Tỉnh (Thầy Quý)

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG các đội tuyển.

- Vận động, hướng dẫn HS tham gia "Trường học kết nối" .

- Tổng hợp các đề KTĐK môn toán - Bài số 1.

- Kiểm tra hồ sơ GV tháng 10.

- Thực hiện chuyên đề sáng tạo KHKT.

- Thực hiện chuyên đề đố vui để học Toán Tin 8.

- Thanh tra toàn diện: thầy Quý từ 14/10 đến 26/10

- Thực hiện điều tra phổ cập (từ 04/10 đến 09/10)

3. Các hoạt động khác 

- Triển khai nội dung tập huấn: Kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn, chuẩn hóa câu hỏi

kiểm tra đánh giá kết quả dạy học ( câu hỏi TNKQ)

- Tham dự Đại hội Liên Đội.

- Tham gia điều tra phổ cập tại địa phương (Theo phân công).

- Chuẩn bị nội dung cho cuộc thi: Sáng tạo KHKT dành cho HS 8 - 9.

 
Các tin khác