Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 05 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:01 30/09/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

KẾ HOẠCH THÁNG 10 

1. Số lượng 

- Tiếp tục duy trì 100% số lượng hiện có.

- Nắm chắc đối tượng HS có nguy cơ bỏ học để vận động, động viên HS tích cực đến trường.

2. Dạy và học 

- Thực hiện chương trình các tuần 7-8-9-10.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Kiểm tra nề nếp dạy và học nâng cao chất lượng.

- Triển khai thực hiện đề tài: Đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

- Tham gia coi thi Giải toán bằng MTCT cấp Tỉnh (Thầy Quý)

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG các đội tuyển.

- Vận động, hướng dẫn HS tham gia "Trường học kết nối" .

- Tổng hợp các đề KTĐK môn toán - Bài số 1.

- Kiểm tra hồ sơ GV tháng 10.

- Thực hiện chuyên đề sáng tạo KHKT.

- Thực hiện chuyên đề đố vui để học Toán Tin 8.

- Thanh tra toàn diện: thầy Quý từ 14/10 đến 26/10

- Thực hiện điều tra phổ cập (từ 04/10 đến 09/10)

3. Các hoạt động khác 

- Triển khai nội dung tập huấn: Kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn, chuẩn hóa câu hỏi

kiểm tra đánh giá kết quả dạy học ( câu hỏi TNKQ)

- Tham dự Đại hội Liên Đội.

- Tham gia điều tra phổ cập tại địa phương (Theo phân công).

- Chuẩn bị nội dung cho cuộc thi: Sáng tạo KHKT dành cho HS 8 - 9.

 
Các tin khác