Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 28 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 17:17 06/10/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

 

KẾ HOẠCH THÁNG 10

1. Số lượng:

  - Tiếp tục duy trì số lượng hiện có.

  - HS vắng học nhiều liên hệ với phụ huynh.

2. Dạy và học:

  - Thực hiện chương trình các tuần 7-8-9-10.

  - Nâng cao nề nếp dạy và học.

  - Tăng cường KTTX nâng cao chất lượng.

  - Thực hiện các tiết KT một tiết chung đề.

  - Thực hiện theo kế hoạch:

    + Kiểm tra toàn diện GV.

    + Thao giảng, dự giờ GV, dự giờ thăm lớp.

    + Kiểm tra hồ sơ GV.

  - Tham gia khảo sát HSG 8-9 giải toán bằng MTCT tại Phòng GD.

  - Tham gia sinh hoạt CM cụm theo kế hoạch.

  - Tiếp tục duy trì bồi dương HSG 8-9.

  - Tham gia:

     + Hội nghị Công đoàn CS.

     + Đại hội Liên Đội TNTP Hồ Chí Minh.

     + Đại hội Chi Đoàn TNCS Hồ CHí Minh.

  - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và thi GV dạy giỏi cấp trường, tuyển chọn tham dự hội thi GVDG cấp Huyện.

Các tin khác