Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:15 05/01/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

KẾ HOẠCH THÁNG 1.2016 

1. Số lượng 

- Tiếp tục duy trì số lượng hiện có.

- Nắm chắc đối tượng có nguy cơ bỏ học, đặc biệt là thời gian trước Tết Nguyên đán.

2. Dạy và học 

- Thực hiện chương trình các tuần 19, 20, 21, 22 từ ngày 04.1.2016

- Thay đổi chuyên môn, TKB.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng HSG chuẩn bị tham dự kì thi HSG cấp Huyện vào cuối tháng.

- Đôn đốc, hướng dẫn HS tham gia thi Violympic cấp Trường.

- Tuyển chon, tham gia dự thi cấp Huyện: Sử dụng kiến thức liên môn và dạy học tích hợp.

- Triển khai các chuyên đề tập huấn CM.

- Triển khai tiêu chí đánh giá giờ dạy mới.

- Sơ kết HKI: Lớp, Trường.

- Họp PHHS giữa năm học.

- Tham gia sinh hoạt CM cụm (nếu có)

- Tiếp tục triển khai, thực hiện các kế hoạch thao giảng, dự giờ HKII.

 

Các tin khác