Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:11 25/08/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

KẾ HOẠCH THÁNG 8.2017 

- Trả phép hè - 01.8

- Huy động số lượng.

- Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học.

- Ôn tập và KT xét lên lớp.

- Xây dựng KH năm học: Cá nhân, lớp, tổ CM.

- Hoàn thành hồ sơ cá nhân, tập thể đầu năm học.

- Xây dựng PPCT bộ môn NH 2017-2018

- Phân công CM, TKB từ 21.8

- Thực hiện CT tuần 1 NH 2017-2018 từ 21.8.2017

- Tập huấn CM.

- Xâu dựng và ổn định nề nếp dạy và học.

- Bồi dưỡng HSG.

- Tham gia cuộc thi: Tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Lào.

Các tin khác