Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:31 05/03/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

1.Số lượng

Tiếp tục duy trì và đảm bảo số lượng hiện có.

Nắm chắc đối tượng HS có nguy cơ bỏ học đẻ báo nhà trường kịp thời.

2.Dạy và học:

Thực hiện chương trình các tuần: 8; 9; 10; 1 HK2.

Hướng dẫn, động viên, giúp đỡ HS tham gia thi HSG Tỉnh.

Tham gia tập huấn phương pháp dạy học.

Phân công GV ra đề cương ôn tập học kỳ 2.

Tăng cường kiểm tra thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng dạyhọc, đảm bảo cột điểm.

Thao giảng: 2 tiết.

Tham gia dạy sịnh hoạt chuyên môn cụm (C. Nhân)

Tiếp tục dạy có hiệu quả BD HSG toán khối 7, khối 8 theo kế hoạch.

Thực hiện tốt các tiết dạy tự chọn nhằm giúp đỡ hs yếu.

Rà soát các chỉ tiêu năm học thực hiện theo đúng lộ trình.

Kiểm tra hồ sơ GV tháng 3.

Hoàn thành các nội dung BDTX.

Cập nhật  đầt đủ, kịp thời, chính xác các thông tin quy định.

3.Hoạt động khác:

Tham gia tổ chức các hoạt động chào mừng ngày kỉ niệm giải phong TT Huế và  ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các tin khác