Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 11:01 06/12/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 

1. Số lượng:

- Tiếp tục duy trì số lượng hiện có.

- Vận động một sô HS bỏ học đến lớp.

- Nắm chắc đối tượng HS có nguy cơ bỏ học vì học yếu để giúp đỡ thêm cho các em trong học tập.

2. Dạy và học: 

- Thực hiện chương trình tuần 16, 17.

- Tổ chức ôn tập HKI các bộ môn.

- Các bộ môn còn thiếu tiết theo chương trình có kế hoạch dạy bù kịp chương trình chung.

- Cập nhật điểm vào sổ điểm chính và cổng QLTT.

- Tham gia, tổ chức KTHKI theo lịch:

   + Môn tin học: Từ ngày 7 - 12.12 theo kế hoạch của GV dạy tin.

   + Môn toán KT tập trung từ 15.12.

- KT chung đề Đại số 7.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG các tuần 16, 17.

- Coi và chấm KTHKI theo phân công của trường.

- Hoàn thành chương trình HKI, báo cáo các biểu mẫu thống kê kịp thời theo quy định.

- Thi cấp trường: Vận dụng kiến thức liên môn và dạy học tích hợp.

3. HĐ - NGLL 

- Tham gia và tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm ngày thành lập QĐND Việt nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22.12.

- Tham gia và tổ chức HKPĐ cấp trường.

- Tham gia cuộc thi: GV sáng tạo trên nền tảng CNTT.

Các tin khác